Υπηρεσία Επέκτασης Εγγύησης

Για να νιώθετε ξέγνοιαστοι, ασφαλείς, άνετοι και σίγουροι με τις αγορές σας από το κατάστημά μας και μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης!  
Καλύπτει απεριόριστο αριθμό βλαβών, κάλυψη ανταλλακτικών και αποζημίωση σε περίπτωση μη επιδιόρθωσης για έως 5 χρόνια από την αγορά.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν.

 

Η εταιρεία μας «Σούλιου Αγγελική & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέλος της euronics και με διαδικτυακή παρουσία ως comelectric.gr, μέσα στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών,  δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξασφαλίσουν μέσω της επέκτασης εγγύησης των συσκευών που αγοράζουν από το κατάστημά μας, την ξέγνοιαστη  χρήση τους για 5 χρόνια.

Τα προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα επέκτασης της εργοστασιακής εγγύησής τους είναι : Τηλεοράσεις, Ψυγεία, Ψυγειοκαταψύκτες, Κουζίνες, Φούρνοι Μικροκυμάτων, Πλυντήρια ρούχων, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Πλυντήρια πιάτων, Καταψύκτες.

To κόστος της επέκτασης εμφανίζεται μέσα σε κάθε προϊόν. 

Το πιστοποιητικό επέκτασης της εγγύησης αποστέλλεται στο email του πελάτη την ημέρα παραλαβής της συσκευής.

 

Τα πιστοποιητικά επέκτασης της εγγύησης παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία Generali Hellas AAE, που εδρεύει στην Αθήνα, Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου και με στοιχεία επικοινωνίας : 2108096100, info@generali.gr .

 

Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία. 

 

Τι ασφαλίζεται;  Βλάβες στο ασφαλισμένο προϊόν που παρουσιάζονται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης του κατασκευαστή και για και για επιπλέον διάστημα έως τη συμπλήρωση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς, καλύπτοντας 100% το κόστος επισκευής απεριόριστου αριθμού βλαβών.  

 

Που είμαι καλυμμένος;  Στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.

 

Πότε και πως πληρώνω την επέκταση της εγγύησης;  Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ κατά την πληρωμή της παραγγελίας μου.

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, που αποστέλλουμε στον πελάτη με email.

 

Διαδικασία χειρισμού βλάβης : Απευθείας επικοινωνία πελάτη με το Call Center κατά τις εργάσιμες μέρες, 09.00-17.00

Δυνατότητα, ανάλογα με την περίπτωση:

  • Κατ’ οίκον επίσκεψης εξουσιοδοτημένου Τεχνικού
  • Παραλαβή συσκευής για επισκευή (όπου απαιτείται, π.χ. η   επιλογή   αυτή   δεν  ισχύει για συσκευές που μπορούν να μεταφερθούν με ευκολία, π.χ. τηλεοράσεις έως 32’’, φούρνοι μικροκυμάτων κτλ.

Επισκευή σε  Συμβεβλημένα Κέντρα   Τεχνικής  Υποστήριξης  Πανελλαδικά

Ο  πελάτης  ενημερώνεται  για την  ημερομηνία  και  ώρα  επίσκεψης του   τεχνικού. 

Δέσμευση  ανταπόκρισης   σε  2  εργάσιμες  ημέρες  στα  αστικά  κέντρα  (πρωτεύ-ουσα  νομού ) ή  5  εργάσιμες  για  τις  υπόλοιπες  περιοχές. 

Ο  τεχνικός   επιβεβαιώνει  ότι  η  ζημία  καλύπτεται  και  προχωρά στην αποκατά-στασή της.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης;

  • Να δηλώσει στο κατάστημά μας για τη σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα.
  • Να τηρεί πιστά τους όρους του Πιστοποιητικού Ασφάλισης
  • Να δηλώσει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στις συνθήκες ασφάλισής μου.
  • Να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των συσκευών του σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
  • Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου: Να γνωστοποιώ άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν ή απαίτηση αποζημίωσης και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της αποζημίωσης.

 

Περίπτωση αδύνατης ή ασύμφορης κάλυψης : Σε περίπτωση αδύνατης ή ασύμφορης επισκευής, καλύπτεται το ποσό που ισούται με την αξία του προϊόντος (που αναγράφεται στο παραστατικό του) όπως αυτή προκύπτει βάση ποσοστών από τον παρακάτω πίνακα. Το ποσό που προκύπτει δίνεται στον πελάτη σε μορφή Vouchers, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για επόμενη αγορά σε οποιοδήποτε κατάστημα Euronics σε όλη την Ελλάδα.

 

Παράδειγμα  : Προϊόν με εργοστασιακή εγγύηση 2 χρόνια και επέκταση εγγύησης στα 5χρόνια, με τιμή στο παραστατικό αγοράς 300ευρώ. Αν παρουσιάσει βλάβη μη διορθώσιμη στο 3ο έτος από την ημερομηνία αγοράς, τότε ο πελάτης αποζημιώνεται με ποσό 300€ x 0,70 = 210€.

 

Δεν καλύπτονται βλάβες και ζημιές που :

·  Προκαλούνται από ατυχήματα ή από εξωτερικές δυνάμεις κι επιδράσεις, όπως προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή από αυξημένη περιεκτικότητα ύδατος σε άλατα σε συσκευές που υδροδοτούνται.

·        Οφείλονται σε κλοπή, προσπάθεια κλοπής ή σε κακοπροαίρετη καταστροφή

·        Οφείλονται σε φθορά, διάβρωση ή οξείδωση

·        Επισκευάστηκαν εκτός Ελλάδας

·  Οφείλονται σε εξαρτήματα τα οποία λόγω φυσιολογικής φθοράς και λειτουργία απαιτούν περιοδική αντικατάσταση.

 

Προσωπικά Δεδομένα : Η ασφαλιστική εταιρεία (Generali Hellas AAE.) που καλύπτει την επέκταση εγγύησης θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και παρέχει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκή­σετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπο­ρείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr

 

Δικαίωμα Εναντίωσης & Δικαίωμα Υπαναχώρησης : Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στην ασφάλιση με επιστολή ή fax ή email που πρέπει να αποστείλει αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά γραφεία της Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχει εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης με επιστολή ή fax ή email του στα κεντρικά γραφεία της Generali στην Αθήνα. Στοιχεία επικοινωνίας Generali AAE: Ηλία Ηλιού 35-37, 11743 Αθήνα, τηλ: 2108096100 , fax : 210 80 96 367.